La psicoteràpia és un espai de treball personal, en un ambient de confiança i acceptació de la persona, on es troba en una actitud acollidora. La nostre psicòloga és especialitzada en Mindfulness i en psicoteràpia a través del Màster en Teràpia Cognitiu Social de la UB, on treballa des de una visió holísitca de les diferents corrents en psicologia. Realitza una teràpia centrada en les emocions

En aquest espai es treballen aspectes sobre:

Angoixa, atacs de pànic, fòbies, agorafòbia, baixa autoestima, dificultats en les nostres relacions, problemes alimentaris,...

Es tracta de realitzar un procés terapèutic que ens dugui (entre d’altres):

  • A saber gestionar el que em passa internament (autonomia emocional)

  • A la coherència interna entre el que dic, el que penso i el que faig.

  • A l'estima, comprensió i respecte de qui sóc,

  • A l’acceptació del que he viscut,

  • A la integració del meu món interior,

  • A la meva realització personal i professional,

  • A reconèixer què vull per la meva vida saber que hi tinc dret,

  • (...)


Consúltanos por Whatsapp

Si quieres más información rellena este formulario

Por favor, revisa los campos seleccionados
Antes de firmar/enviar tu solicitud, lea y acepte nuestra información básica sobre protección de datos, contenida en nuestra política de uso de datos

Gracias por contactar con nosotros

En la mayor brevedad posible nos pondremos en contacto con usted